Đất nền KDC Khang An Bình Tân

 𝐆𝐢á 𝐁á𝐧 Đấ𝐭 𝐍ề𝐧 “𝐁Ì𝐍𝐇 𝐓Â𝐍 𝐁á𝐧 𝐆ấ𝐩 𝐓𝐫ướ𝐜 𝐓ế𝐭.
 ℂơ ℍộ𝕚 𝕄𝕦𝕒 Đấ𝕥 “𝔹ì𝕟𝕙 𝕋â𝕟” 𝔾𝕚á 𝕊𝕚ê𝕦 ℍờ𝕚 𝕋𝕣ướ𝕔 𝕋ế𝕥

 • KDC Khang An Bình Tân
  ———————————————————–
  ✍️ ĐẤ𝐓 𝐍Ề𝐍:
  – 𝑁ề𝑛 5𝑥16𝑚, 2 𝑀𝑇 𝑡𝑟ướ𝑐 𝑠𝑎𝑢, 𝑔𝑖á 2.7 𝑡ỷ
  – 𝑁ề𝑛 5𝑥17𝑚, 𝑀𝑇 đườ𝑛𝑔 10𝑚, 𝑔𝑖á 2.75 𝑡ỷ
  – 𝑁ề𝑛 𝑏𝑖ệ𝑡 𝑡ℎự 𝑔ó𝑐, 225𝑚2, 𝑔𝑖á 𝑏á𝑛 30𝑡𝑟/𝑚2 ( 𝐶ó 𝑇𝐿).
  ———————————————————–
  ✍️ 𝐍𝐇À 𝐏𝐇Ố:
  – 𝑁ℎà 𝑝ℎố 𝑥â𝑦 𝑠ẵ𝑛 87.47𝑚2, 𝑀𝑇 đườ𝑛𝑔 10𝑚, 𝑥â𝑦 𝑑ự𝑛𝑔 𝑡ℎô 1 𝑡𝑟ệ𝑡 2 𝑙ầ𝑢, 𝑔𝑖á 𝑏á𝑛 4.9 𝑡ỷ.
  – 𝑁ℎà 𝑝ℎố 𝑥â𝑦 𝑠ẵ𝑛 𝑐ă𝑛 𝑔ó𝑐 2 𝑀𝑇, 128𝑚2, 𝑥â𝑦 𝑡ℎô 1 𝑡𝑟ệ𝑡 2 𝑙ầ𝑢, 𝑔𝑖á 𝑏á𝑛 5.7 𝑡ỷ. 𝐺𝑖á 𝑔ố𝑐 𝐶Đ𝑇.
  ———————————————————–
  🔖 𝑉ị 𝑡𝑟í Trần Đại Nghĩa 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑉ò𝑛𝑔 𝑋𝑜𝑎𝑦 𝐴𝑛 𝐿ạ𝑐, 𝐵ì𝑛ℎ 𝑇â𝑛, 𝑞𝑢ố𝑐 𝑙ộ 1𝐴 𝑣à𝑜 500𝑚.
  – Đấ𝑡 𝑛ằ𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐾𝐷𝐶 𝐴𝑛 𝑁𝑖𝑛ℎ 𝑣à 𝑇𝑟í 𝑇ℎứ𝑐, ℎạ 𝑡ầ𝑛𝑔 đ𝑖ệ𝑛 𝑛ướ𝑐 𝑚á𝑦 â𝑚 𝑟ấ𝑡 đẹ𝑝, 𝐾𝐷𝐶 đã đô𝑛𝑔 đú𝑐, 𝑠á𝑡 𝑏ê𝑛 𝑙à 1 𝑡ổ ℎợ𝑝 𝑐ă𝑛 ℎộ 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐ủ𝑎 Đà𝑖 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑡ớ𝑖 10𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘.
  – 𝐿𝑖ề𝑛 𝑘ề 𝑘ℎ𝑢 𝑡ê𝑛 𝑙ử𝑎, 𝑣à𝑜 𝐴𝑒𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑙 𝐵ì𝑛ℎ 𝑇â𝑛 𝑐ℎỉ 7𝑝, 𝑏ế𝑛 𝑥ê 𝑚𝑖ề𝑛 𝑡â𝑦 5𝑝, 𝑏ệ𝑛ℎ 𝑣𝑖ệ𝑛 𝑡𝑟𝑖ề𝑢 𝑎𝑛, 𝑏𝑣 𝑞𝑢ố𝑐 𝑡ế ℎ𝑜𝑎 𝐿â𝑚 𝑐ℎỉ 7𝑝.
  – 𝑉à𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑇𝑃 𝑟ấ𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑢𝑦ế𝑛 đườ𝑛𝑔 𝑉õ 𝑉ă𝑛 𝐾𝑖ệ𝑡 𝑐ℎỉ 𝑚ấ𝑡 15𝑝….
  – Đả𝑚 𝑏ả𝑜 𝑚𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑛ă𝑚 𝑔𝑖á 𝑡ă𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎự𝑐 𝑡ℎế, 𝑣ì ℎ𝑖ệ𝑛 𝑡ạ𝑖 𝑔𝑖á 𝑛à𝑦 𝑡ℎấ𝑝 ℎơ𝑛 𝑔𝑖á đấ𝑡 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑞𝑢ậ𝑛 𝐵ì𝑛ℎ 𝑇â𝑛 𝑟ấ𝑡 𝑛ℎ𝑖ề𝑢.
  ———————————————————–
  𝙈ọ𝙞 𝙘𝙝𝙞 𝙩𝙞ế𝙩 𝙭𝙞𝙣 𝙡𝙞ê𝙣 𝙝ệ để 𝙣ắ𝙢 𝙧õ 𝙩𝙝ô𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙣𝙝ấ𝙩.
  ☎️☎️ Kiên Đị𝐧𝐡 – 𝟎𝟗𝟑𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟕𝟕.
  ➡️➡️ (𝒁𝒂𝒍𝒐 – 𝟎𝟗𝟑𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟕𝟕)