Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Một văn bản hoả tốc của chính phủ về việc tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *